Uważność teraz – Wrocław 2024

Grupa docelowa:
Dorosłe osoby powyżej 50 roku życia, jak również dorośli zainteresowani osiągnięciem powyższych celów…

Realizacja w formie spacerów, ćwiczeń rozluźniających, warsztatów:

Ćwiczenia oddechowe i rozluźniające w trakcie spaceru

Lekkie pobudzenie ruchowe poprzez sam spacer, jak również krótkie przerwy na ćwiczenia rozciągające, tak aby spacer stał się formą aktywności, a nie tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce…( joga, pilates, tai-chi, …etc.)
    

Warsztat ceramiczny

Glina to najstarszy materiał budowlany, rzemiosła praktycznego i artystycznego, twórczości artystycznej.
Glina jest tworzywem pochodzącym z ziemi. Dla człowieka stanowi tworzywo intuicyjne, ponieważ daje się dowolnie formować. Oddziaływanie człowieka na glinę jest bardzo indywidualne, podobnie jak oddziaływanie gliny na człowieka, jako materiału łatwo poddającego się kształtowaniu.
Wrażenia zdobyte podczas spaceru przetwarzamy w pracowni ceramicznej prowadzonej przez artyst-kę/-ę ceramiki. Intuicyjność materiału stwarza niezliczone możliwości, wzmaga uczucie koncentracji i połączenia z naturą. Czas upływa, skojarzenia nasuwają się same, bądź przypominamy sobie wspólnie co widzieliśmy, powstają prace realistycznie (mniej lub bardziej) odtwarzające oglądane wcześniej obiekty albo abstrakcyjne fantazje na ich temat. Być może kopuła hali stanie się inspiracją do ulepienia filiżanki…, tego nie wiemy….
Pracujemy siedząc lub stojąc. W trakcie pracy z gliną rozluźniamy się, w razie potrzeby robiąc ćwiczenia oddechowe i rozciągające.
Satysfakcja…

prosimy o mail